Επικοινωνία

ΛΕΛΙΑ Α.Ε. Καλοχώρι – Παντείχι (Θέση Φίζι) 341 00 Αυλίδα
Τηλ.: (+30) 22210 31200, Fax: (+30) 22210 30587, E-mail:  info (at) lelia.gr