Η εταιρεία

Η «ΛΕΛΙΑ TΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1989 από την οικογένεια Μπογιατζή σαν μετεξέλιξη της ΑΣΤΡΟΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε., μιας ιστορικής εταιρείας παραγωγής ελαιολάδου. Το 2013, εξαγοράστηκε από τον όμιλο εταιρειών Υφαντής (www.ifantis.com). Οι εγκαταστάσεις της ΛΕΛΙΑ TΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. βρίσκονται σε μία έκταση 12 στρεμμάτων στο Καλοχώρι Αυλίδας (80 χλμ. από το διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας) και λειτουργούν με βάση τις υψηλές προδιαγραφές ποιότητας ISO 9001, ISO 22000 και FSSC 22000. Το εργοστάσιο διαθέτει 3 αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής για τυποποίηση ελιών, ελαιολάδου, πάστας ελιάς και άλλων αγροτικών προϊόντων.

Φιλοσοφία

Η υψηλή ποιότητα των προϊόντων της, η ενίσχυση της Ελληνικής παράδοσης και η καινοτομία, σε συνδυασμό με την ευαισθησία και το σεβασμό στη φύση και το περιβάλλον, αποτελούν τους σημαντικότερους πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζονται η φιλοσοφία και το όραμα της ΛΕΛΙΑ TΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.

Πιστοποιήσεις

Agrocert 2011 GRISO 22000 2010 GR ISO 9001 2008 GRISO 22000 2005