Ελιές Καλαμών Ολόκληρες 1kg

Λέλια Ελιές Καλαμών 1kg

Ελιές Καλαμών Ολόκληρες 1kg

Ελιές Καλαμών Ολόκληρες
σε φάκελο 1kg

Πλεονεκτήματα συσκευασίας:

• Άμεσος & εύκολος έλεγχος βάρους
• Ασφάλεια
• Υγιεινή
• Φρεσκάδα καρπού
• Λιγότερο αλάτι
• Εξοικονόμηση εργατοωρών
• Λιγότερα απορρίμματα
• Χωρίς έξτρα κόστος

6 Τεμάχια ανά κιβώτιο
42 Κιβώτια ανά παλέτα